Rozliczenie roczne PIT-37 – jak rozliczy się rodzic, a jak małoletni

Każdy obywatel, który w 2021 roku pracował na terenie Polski na etacie lub zleceniu, jest zobowiązany dokonać deklaracji podatkowej. W tym właśnie celu do dnia 2 maja możemy oddawać do Urzędu Skarbowego wypełnione PITy. Jest na to kilka sposobów, możesz rozliczyć się z Państwem w sposób tradycyjny, czyli wypełnić deklarację podatkową w wersji papierowej i następnie osobiście oddać ją do Urzędu Skarbowego, lub możesz oszczędzić sobie fatygi i zaoszczędzić trochę czasu wypełniając swój PIT online. Poniżej przedstawimy, na co należy zwrócić uwagę.

Rozliczenie roczne PIT-37, do kiedy?

Jak to w większości podobnych spraw bywa, nie dopilnowanie terminu może srogo kosztować. Co może grozić podatnikowi, który nie złoży deklaracji podatkowej w odpowiednim czasie? Są to przede wszystkim ogromne koszty, bo nawet kara grzywny do 720 stawek dziennych. Do tego może dojść kara pozbawienia wolności lub połączenie oby z tych kar. Dlatego zachęcamy do zaznaczeniu w kalendarzu daty 2 maja 2022 roku, bo to właśnie do tego dnia możesz złożyć swój PIT- 37 w Urzędzie Skarbowym lub wysłać go drogą elektroniczną. 

Dochody małoletnich w PIT-37

Deklaracja podatkowa dotyczy osób, które nie doliczają dochodów małoletnich dzieci do własnych dochodów. Tego rodzaju doliczenie może występować przy opodatkowaniu indywidualnym, przy rozliczeniu wspólnym oraz w przypadku rozliczenie roczne PIT-37 osoby samotnie wychowującej dzieci. Nie należy doliczać dochodów z pracy w przypadku małoletnich (z tytułu stosunku pracy, umowy o dzieło czy zlecenia). To samo tyczy się stypendiów oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W takim wypadku nadal masz możliwość opodatkowania się w PIT-37. Małoletni zaś może złożyć własną deklarację, którą musi podpisać jego rodzic lub opiekun. 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko a PIT-37

Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, nadal masz możliwość rozliczenia się z PIT-37. Osoby samotnie wychowujące dziecko są prawnie ujęte jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik czy osoba, do której orzeczona została separacja. Ważne jest to również w sytuacja, w której rodzice pozostają małżeństwem ale jedno z nich zostało pozbawione praw rodzicielskich oraz w sytuacji, w której jeden z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności.

Rozliczenie z PIT-37 jest możliwe, jeśli:

  • wychowujesz dziecko małoletnie,

  • jeśli wychowujesz dziecko, na którego utrzymanie otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dziecka),

  • wychowujesz dziecko, które uzyskało pełnoletniość ale nadal się uczy (dotyczy dzieci do 25 roku życia, które uczą się w szkołach, szkołach wyższych, w trybie zarówno zaocznym jak i dziennym, dotyczy również dzieci uczące się za granicą na terenie Unii Europejskiej).

Wypełnienie deklaracji podatkowej może dotyczyć również nierezydentów. W takim przypadku możesz rozliczyć się z PIT-37, jeśli:

  • jesteś nierezydentem i zarabiasz w Polsce,

  • Twoje miejsce zamieszkania do celów podatkowej znajduje się poza terenem Polski i Unii Europejskiej.